Právna ochrana stránok

Obsah týchto stránok, www.hotpoint.sk (ďalej len "Stránky"), vrátane údajov, oznámenia, obsahu, grafiky a obrázkov a to vrátane takých, ktoré sú označené symbolom "©", sú chránené autorskými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a ďalšími zákonmi o duševnom vlastníctve.

Obsah stránok je vlastníctvom Indesit Company SpA (ďalej len "Spoločnosť"). Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť v celku alebo jeho časti, kopírovaný, reprodukovaný, prenášaný, použitý, zverejňovaný alebo distribuovaný akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany spoločnosti, s výnimkou uloženia vo vlastnom počítači užívateľa a tlač extraktov z týchto stránok pre výlučne osobné použitie.

Ochranné známky a logá uvedené na týchto stránkach sú majetkom spoločnosti alebo sú pod licenciou. Nesmú byť reprodukované alebo používané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

Spoločnosť odmieta akúkoľvek zodpovednosť za materiál vytvorený alebo uverejnený tretími stranami, na ktorých stránkach sú umiestnené ich odkazy. Osoby rozhodnuté navštíviť takéto stránky pomocou odkazu na týchto Stránkach berú na seba bremeno prijatia všetkých potrebných opatrení proti vírusom a iným deštruktívnym prvkom. Odkazy na iné stránky neznamenajú, že firma sponzoruje, alebo je spojená s organizáciami, ktoré poskytujú služby popísané v týchto miestach.

Všetky informácie alebo materiály zaslané na Stránky, napríklad e-mailom alebo pomocou World Wide Web, sú považované za nedôveryhodné. Spoločnosť nie je viazaná mlčanlivosťou. Každý, kto zasiela informácie alebo materiály (i) akceptuje, že spoločnosť môže bezplatne použiť, publikovať alebo zobrazovať obsah takéhoto materiálu tretím stranám, (ii) zaručuje, že nazývaný obsah je zverejniteľný a (iii) Spoločnosť sa vzdáva všetkej zodpovednosti za akékoľvek akcie tretích strán vo vzťahu k materiálu a odovzdaných informácií.

Tento web umožňuje verejnosti rozsiahly prístup k informáciám o spoločnosti a obchodnej iniciatíve. Tieto informácie sú tiež určené pre odbornú verejnosť (napr. novinári, finanční analytici a investori). Cieľom spoločnosti je poskytovať presné a aktuálne informácie, ale to však nemôže vylúčiť možnosť náhodnej chyby alebo opomenutia. Akékoľvek nahlásené chyby budú opravené.